POLITYKA JAKOŚCI 

Istotą naszego działania jest precyzyjna identyfikacja potrzeb klienta i oferowanie surowców najwyższej jakości.

Naszą ambicją jest dążenie do zwiększania naszej pozycji na rynku i jej utrzymanie w długiej perspektywie. Zamierzamy osiągnąć to poprzez ciągły rozwój naszej firmy, ukierunkowany na zadowolenie klienta, rozwój metod pracy, przy stałym wzroście satysfakcji pracowników.

Naszym głównym narzędziem w osiąganiu stale wysokiej jakości jest system zarządzania jakością zgodny z międzynarodowym standardem EN ISO 9001:2015, uwzględniający dodatkowe wymagania związane merytorycznie z towarami handlowymi dostarczanymi przez nas na rynek kosmetyczny, farmaceutyczny, spożywczy i chemii gospodarczej.  

Niniejszą Politykę jakości pragniemy realizować poprzez:

  • ciągły rozwój Systemu Zarządzania Jakością
  • dokładne poznanie potrzeb naszych Klientów
  • wdrażanie najnowocześniejszych rozwiązań organizacyjnych i metodycznych
  • podnoszenie kwalifikacji pracowników i wzrost motywacji
  • optymalizację procesów związanych z Klientem
  • redukcję kosztów, która nie wpłynie negatywnie na jakość usług, a w dłuższej perspektywie pozwoli osiągać większą satysfakcję Klientów
  • fakt, iż wszystkie nasze działania są zgodne z prawem i opierają się o dobre praktyki biznesowe i etyczne

 

CERTYFIKATY

Firma posiada certyfikat i wdrożyła zarządzanie jakości zgodnie z normą ISO 9001:2015

Certyfikat ISO 9001:2015

 

Dodatkowo firma działa w standardzie GMP.
Wieloletnie doświadczenie wraz z nowoczesnym systemem komputerowym ERP/CRM pozwalają w sposób niezawodny dostarczać wysokiej jakości usługi swoim klientom.